Menu

  1. Dziękujemy za przesłanie wiadomości, odpowiemy jak najszybciej.

ORETW

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy

Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach

ul. Krakowska 360, 25-820 Kielce


osrodek
Ośrodek istnieje od 01.09.2003 jako placówka niepubliczna powołana przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Kielce.
Nadzór Pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach.
W 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie objęło nasz Ośrodek patronatem merytorycznym. Ośrodek przeznaczony dla dzieci i młodzieży mających specjalne potrzeby edukacyjne, z autyzmem dziecięcym, oraz innymi całościowymi
i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

Uczniowie spełniają w Ośrodku obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i obowiązek szkolny.


drzewo

Każde dziecko realizuje indywidualny program terapeutyczno- edukacyjny oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego dostosowanej do możliwości poznawczych dziecka, na wskazaniach PPP, diagnozie psychologiczno – pedagogicznej zespołu specjalistów Ośrodka, który tworzony jest z udziałem rodziców i dostosowany do aktualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości intelektualnych i rozwojowych.

Praca edukacyjno-terapeutyczna dostosowana jest do możliwości dzieci i odbywa się w relacji 1 nauczyciel:1 uczeń, 1 nauczyciel:2 uczniów, podczas treningu umiejętności społecznych 2 nauczycieli: 4 uczniów.

Ośrodek czynny jest w godzinach 7.30 do 16.00.
Nasz Ośrodek obejmuje kompleksową pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich rodziny, m.in. poprzez poradnictwo, konsultacje, warsztaty, wizyty domowe.
 
Na terenie Ośrodka funkcjonuje również punkt diagnostyczno-konsultacyjny,
w którym prowadzimy diagnozę oraz terapię indywidualną dla dzieci w różnym wieku.

Współpraca