Menu

  1. Dziękujemy za pytanie, odpowiemy jak najszybciej

ORETW

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy

Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach

ul. Krakowska 360, 25-820 Kielce


osrodekOśrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach ul. Krakowska 360, 25-820 Kielce Ośrodek istnieje od 01.09.2003 jako placówka niepubliczna powołana przez Krajowe  Towarzystwo Autyzmu O/Kielce. Nadzór Pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. W 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie objęło nasz Ośrodek patronatem merytorycznym. Ośrodek przeznaczony dla dzieci i młodzieży mających specjalne potrzeby edukacyjne, z autyzmem dziecięcym, oraz innymi całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. Uczniowie spełniają w Ośrodku obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i obowiązek szkolny.

Ośrodek istnieje od 01.09.2003 jako placówka niepubliczna powołana przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Kielce.

Nadzór Pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. W 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie objęło nasz Ośrodek patronatem merytorycznym. Ośrodek przeznaczony dla dzieci i młodzieży mających specjalne potrzeby edukacyjne, z autyzmem dziecięcym, oraz innymi całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

Uczniowie spełniają w Ośrodku obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i obowiązek szkolny.


drzewo

Każde dziecko realizuje indywidualny program terapeutyczno – edukacyjny oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego dostosowanej do możliwości poznawczych dziecka, na wskazaniach PPP, diagnozie psychologiczno – pedagogicznej zespołu specjalistów Ośrodka, który tworzony jest z udziałem rodziców i dostosowany do aktualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości intelektualnych i rozwojowych.

Zapewniamy pracę 1 nauczyciel na 1 dziecko, również w czasie zajęć grupowych.

Pracujemy w godzinach od 8.00 do 16.00. Nasz Ośrodek obejmuje kompleksową pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich rodziny, m.in. poprzez poradnictwo, konsultacje, warsztaty.

 

 

Na terenie Ośrodka funkcjonuje również punkt diagnostyczno-konsultacyjny, w którym prowadzimy diagnozę oraz terapię indywidualną dla dzieci w różnym wieku.

Współpraca