Menu

  1. Dziękujemy za przesłanie wiadomości, odpowiemy jak najszybciej.

Problemy sensoryczne dzieci z autyzmem

Zaburzenia wrażliwości zmysłowej u osób  z autyzmem

 

Ogromna większość spośród dzieci z autyzmem przejawia zaburzenia integracji sensorycznej. Deficyty w zakresie przetwarzania sensorycznego zaburzają funkcjonowanie dziecka, gdyż poszczególne zmysły i prawidłowe ich działanie warunkują rozwijanie przez dziecko różnych sfer i umiejętności.

Niektóre dzieci mogą nadmiernie reagować na określone bodźce sensoryczne – prezentować nadwrażliwość sensoryczną, która powoduje nadmierne pobudzenie kory mózgowej. Dzieci z nadwrażliwością unikają pewnych bodźców.

Niektóre dzieci mogą przejawiać obniżoną wrażliwość na bodźce zmysłowe, czyli tzw. niedowrażliwość sensoryczną. Ich układ nerwowy ma trudność z rejestracją, rozpoznawaniem wrażeń zmysłowych docierających z otoczenia. Dzieci te na ogół poszukują możliwości dostymulowania niedowrażliwego zmysłu.

U niektórych dzieci układ nerwowy bez pobudzenia z zewnątrz (bez docierających bodźców z otoczenia) sam wytwarza wrażenia zmysłowe- jest to tzw. biały szum. Dziecko może przejawiać szczególnego rodzaju sensoryzmy, sprawiać wrażenie nieobecnego, skoncentrowanego na swoich wewnętrznych doznaniach, oderwanego, z trudem reagującego na bodźce z otoczenia.

Zarówno niedowarażliwość, jak i nadrważliwość mogą prowadzić do nadmiernego pobudzenia dziecka, zaniepokojenia, rozdrażnienia, agresji.

(na podstawie: Stokłosa, G., Stawecka K. (2009). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem, w: J. Kossewska (red.) Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Kraków: IMPULS).

Współpraca